چاڵاکی ستاف
ئەنجامدانی سیمیران دەربارەى نەخۆشی ئەنفلاوەنزەی بەراز  

ئەنجامدانی سیمیران دەربارەى نەخۆشی ئەنفلاوەنزەی بەراز

لە کاتی بڵاوبوونەوە نەخۆشی ئەنفلاوەنزەى بەراز لە جیهان، ستافی گۆڤارى ئۆزۆن لە زانکۆکانی کوردستان بە هازکارى مامۆستایانی بەشی ڤێتیرنەری هەستاین بە ئامادەکردنی زینجیرەیەک لە سیمینار دەربارەى نەخۆشی ئەنفلەوەنزەی بەرازز. 

Copyright © 2016 OZONE MAGAZINE - All Rights Reserved